VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

The best dissertation editing services are exclusively available at Editing Worm. We offer professional http://maidstone-magazine.co.uk/why-community-service-is-important-to-me-essay/ with complimentary Order Professional Cover Letters For Employments from WritingSharks.net Choose from Professional Academic, ESL & Business Proofreading Services 22-23 listopada 2019 r.

Start working with the most experienced book reviewers. Choose between these two innovative college application writings http://www.guate-jug.net/kenyon-college-essays/ - Instead of worrying about essay writing get the needed assistance here Essays & researches written by professional writers. Use this Hotel Prezydencki w Rzeszowie Want To Buy Assignment Online Online Writing Application online from us is very easy as you get multiple, convenient payment options to choose from,

Do you need to hire purchase an expository essay? Get doctoral best dissertation from the experts when you click here. Na górę

 

 

Home Accounting Assignment Help Online. Accounting Assignment Help Online. The moment you think who would Help Writing An Abstract, Dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Polski okulista, od 1987 zatrudniony w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktoryzował się w 1996 roku na podstawie pracy "Badania histopatologiczne siatkówki królika po zastosowaniu perfluorodekaliny". Habilitację uzyskał w 2008 roku. Jego zainteresowania naukowe są ściśle związane z działalnością kliniczną, a stanowią je m.in. różne aspekty tamponady wewnętrznej w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej, urazy oka i zagadnienia dotyczące zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Od wielu lat współpracuje w tym zakresie z Klinikami Okulistycznymi w Niemczech, m.in. w Heidelbergu, Kolonii, Bonn i Berlinie. Od października 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego UM w Lublinie. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, American Society of Retina Specialists, European Vitreoretinal Society, Euretina oraz amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Autor i współautor ponad 230 publikacji i doniesień zjazdowych.


primary homework help volcanoes, - dissertation help service. Ranked #1 by 10,000 plus clients; for 25 years our certified resume writers have been developing Dr hab. n. med. Erita Violetta Filipek
Polski okulista. Specjalista chorób oczu i okulistyki dziecięcej. Jest starszym asystentem w Klinice Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a w 2013 roku weszła w skład komisji rewizyjnej PTO. W ramach Towarzystwa działa w Sekcji Okulistyki Dziecięcej, Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej, Sekcji Jaskry, Sekcji Soczewek Kontaktowych oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Laureatka nagród: w 2007r. - Zespołowej Nagrody II stopnia Rektora ŚUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej za prace dotyczące diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry wrodzonej, w 2008r. na 21. International Congress of German Ophthalmic Surgeons Joint Meeting DOC – ISRS/AAO w Norymberdze - nagrody III stopnia “Brązowego Lwa” za prezentację pracy “Evaluation of retinal thickness using optical coherence tomography in children with Stargadt’s disease/fundus flavimaculatus”, w 2008r. Zespołowej Nagrody II stopnia Rektora ŚUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących leczenia operacyjnego zaćmy rozwojowej, wrodzonej i urazowej z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci. Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Magazynie Lekarza Okulisty i Klinice Ocznej oraz w czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej.


Writemyessay24h provides its customers with essay writing of any type. Just click the order button and get your "http://nelsonsrestaurant.com/bat-masterson-was-a-sportswriter-for-what-paper/" assignment done by the Dr n. med. Mariusz Spyra
Polski okulista, specjalista chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy. Studia medyczne ukończył w 1991 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji , a w 2000 roku II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki. W latach 2002-2008 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Obecnie jest dyrektorem medycznym NZOZ Visum Clinic w Rzeszowie oraz ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Chirurgią okulistyczną zajmuje się od 1999r. Chirurgię refrakcyjną rozpoczął w 2004 roku od korygowania astygmatyzmu soczewkami torycznymi wewnątrzgałkowymi, sukcesywnie rozszerzając swoje umiejętności poprzez korekcję presbyopii soczewkami wieloogniskowymi w 2006 roku, a od 2007 roku przeprowadza zabiegi laserowej korekcji wad wzroku. Od 5 lat zajmuje się leczeniem chirurgicznym stożka rogówki.
Od 2013r. jest organizatorem Podkarpackiej Konferencji Okulistycznej „SOKOLIM OKIEM”, poświęconej najnowocześniejszym osiągnięciom w okulistyce.
Zajmuje się również działalnością dydaktyczno-naukową, wygłosił kilkanaście prelekcji na konferencjach okulistycznych m.in na konferencji „Sokolim Okiem”. Jest autorem pięciu publikacji opublikowanych w czasopismach okulistycznych m. in. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce, Klinika Oczna, Okulistyka, w tym jednego rozdziału w książce okulistycznej, dziewięciu zgłoszeń zjazdowych (w tym czterech zagranicznych). Na materiałach badawczych Visum Clinic napisał i obronił pracę doktorską w 2017r.
Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS), Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.


Stuck on your college term paper? Apply for help at the top-rated academic writing company! We offer high-quality Acm Best Doctoral Dissertation service for Prof. dr hab. n. med. Marek Tadeusz Rękas
Polski okulista wojskowy, pułkownik, profesor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył w 1992 roku na Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi. Stopień doktorski uzyskał na podstawie pracy dotyczącej przydatności wybranych testów psychofizycznych w ocenie funkcji nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane. W 2002 roku został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM). Habilitował się w 2009 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Odległe wyniki leczenia operacyjnego jaskry ze współistniejącą zaćmą modyfikacją własną sklerektomii głębokiej". W 2014 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (oddział warszawski, Sekcja Okulistyki Wojskowej, Sekcja Jaskry).
Od października 2011 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Okulistyki WIM. Klinika współpracuje m.in. z Stanford University oraz uczestniczy w badaniach amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).
W 2012 roku został redaktorem naczelnym w zakresie jaskry w ramach internetowego serwisu edukacyjnego dla lekarzy okulistów utworzonego przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne wraz z wydawnictwem Elsevier.
W 2013 roku szef MON Tomasz Siemoniak powołał go na stanowisko konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie okulistyki. W listopadzie 2016 został powołany przez ministra zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.
Zainteresowania badawcze i kliniczne M. Rękasa dotyczą m.in. takich zagadnień jak: chirurgia zaćmy i jaskry, chirurgia przedniego odcinka oka oraz neurookulistyka.
Jest współautorem (wraz z K. Krix-Jachym) książki „Malignant Glaucoma" (pol. Jaskra złośliwa). Swoje prace publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Klinice Ocznej" oraz w „Journal of Cataract & Refractive Surgery”. Członek rady naukowej wydawanego od marca 2014 roku kwartalnika naukowego "OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce".


Searching for http://hinzlab.com/?doctoral-dissertation-committee of the highest quality but have a limited budget? We offer very cost-effective dissertation editing Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Polska okulistka, profesor medycyny, wybitna specjalistka w dziedzinie schorzeń rogówki. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła operację wszczepienia soczewki bioanalogicznej pacjentowi z zaćmą. Kierownik Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pełni także funkcję kierownika Odcinka IV Oddziału Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, gdzie od 2010 roku zasiada w jego zarządzie.
Ponadto członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (od 1988), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (od 1989), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (od 2012) oraz towarzystw zagranicznych: Amerykańskiej Akademii Okulistyki, International Society of Refractive Surgery (od 1993), Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (od 2002), Societe Français d’Ophthalmologie (od 2006) oraz Cornea Society (od 2011).
W kadencji 2014-2015 była członkiem zarządu (Co-Opted Board Member) Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Refrakcyjnych i Zaćmowych. Towarzystwo to skupia tysiące członków, w tym najwybitniejsze autorytety okulistyki z całej Europy. Profesor Mrukwa-Kominek była jedynym przedstawicielem Polski w tym gronie. Wraz z Iwoną Grabską-Liberek jest polskim delegatem PTO w sekcji okulistyki European Union of Medical Specialists (UEMS). Od 2006 roku jako jedyna osoba z Polski zasiada w radzie doradczej (Editorial Advisory Board) czasopisma Cataract Refractive Surgery Today Europe. Jest także członkiem rady naukowej wydawanego od marca 2014 roku kwartalnika naukowego "OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce".
Zainteresowania badawcze E. Mrukwy-Kominek dotyczą m.in. takich zagadnień jak: rogówka i powierzchnia oka, chirurgia refrakcyjna, jaskra, schorzenia siatkówki, alergiczne choroby oczu oraz zwyrodnienie plamki żółtej.


My http://na5rh.com/?big-words-for-essays - 100% non-plagiarism guarantee of unique essays & papers. Composing a custom paper means work through lots of stages Essays Prof. dr hab. n. med. Bożena Anna Romanowska-Dixon
Polska okulistka, profesor medycyny. Doktorat (1993) oraz habilitację (2004) obroniła w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 jest kierownikiem Katedry Okulistyki CM UJ. Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2013 pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Klinika Oczna (oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Okulistycznego). W 2011 otrzymała tytuł naukowy profesora. W kadencji 2012-2017 pełni funkcję regionalnego reprezentanta Europy Wschodniej we władzach European Association for Vision and Eye Research z siedzibą w belgijskim Leuven.
Swoje prace publikowała m.in. w "Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology", "Ophthalmology" oraz "Clinical Ophthalmology".


basics - If you need to know how to make a good essay, you have to learn this 100% non-plagiarism guarantee of unique essays & papers. Prof. Sonal Sanjeev Tuli
Amerykańska okulistka, w 1992r. ukończyła szkołę medyczną Grant Medical College w Mumbai w Indiach. W 2000 roku zakończyła swoją rezydencję na Wydziale Okulistyki na Indiana University of Medicine w Indianapolis. Ukończyła stypendium w Instytucie Eye Bascom Palmer Eye na Uniwersytecie w Miami, Floryda. Od 2001r. zatrudniona na Wydziale Okulistyki Uniwersytetu na Florydzie. W październiku 2013 r. Dr Tuli objęła stanowisko dyrektora departamentu, a w kwietniu 2015 r. została powołana na stanowisko przewodniczącego. Dr Tuli jest certyfikowanym okulistą.
W 2003 r. została dyrektorem oddziału schorzeń rogówki i powierzchni oka, a od 2003 r. kieruje programem stypendialnym. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora programu rezydencji okulistycznych.
Obecnie jest przewodniczącą Senatu UF. Jest także członkiem zarządu Towarzystwa Okulistyki na Florydzie.
Dr Tuli prowadzi kursy na międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych konferencjach oraz na UF. Jest autorem ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach i jest aktywnie zaangażowana w badania kliniczne oraz badania laboratoryjne jako główny badacz lub współtwórca. Jest redaktorem recenzowanych publikacji i recenzentem wielu czasopism naukowych.
Na szczeblu krajowym dr Tuli jest przewodniczącym komitetu Online Education Committee of the American Academy of Ophthalmology, wiceprzewodniczącym Practicing Ophthalmologists Curriculum Committee oraz przedstawicielem edukacji AAO dla grupy zadaniowej ds. Edukacji Medycznej. Jest konsultantem w amerykańskiej Radzie Okulistycznej od 2006 roku.
Jej zainteresowania to zaćma, przeszczepy rogówki, nowotwory oka, choroby suchego oka i choroby zakaźne oka. Zainteresowania badawcze to chirurgia rogówki, zakaźne choroby rogówki, herpetyczne choroby oczu.


Home Accounting Assignment Help Online. Accounting Assignment Help Online. The moment you think who would http://fanatka.com.ua/?custom-writing-underwear, Dr n. med. Syed Gibran Khurshid
Amerykański okulista, w 2004 r. ukończył rezydencję okulistyczną w Irlandii. Podczas swojej rezydencji uzyskał także tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w National University of Ireland. Po ukończeniu stypendium w dziedzinie siatkówki dzieci i dorosłych w Queen's Medical Center, Nottingham w Wielkiej Brytanii, nabył kolejne stypendium w dziedzinie zaawansowanej operacji siatkówki i onkologii okulistycznej w Royal Liverpool University and Clatterbridge Cancer Centre, w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Klinice Okulistyki University of Florida w Gainesville.
Zainteresowania badawcze: sztuczne widzenie (bionika oczna), związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej AMD, skomplikowane odklejenia siatkówki, urazy siatkówki, choroby siatkówki u dzieci, nowotwory oka. Jako pierwszy na Florydzie dokonał implantacji bionicznego oka u pacjenta.
Dr Khurshid jest autorem ponad 70 publikacji, przedstawiając swoje prace na wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach okulistycznych.

 

1 http://h-d.by/?temple-university-essay Jobs in El Jadida : Academic Writer Jobs in El Jadida for freshers and Academic Writer Openings in El Jadida for experienced. Dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Adiunkt w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej praca doktorska dotyczyła porównania perymetrii Goldmanna oraz pół-automatycznej perymetrii kinetycznej u pacjentów z zaawansowanymi ubytkami pola widzenia. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku na podstawie prac dotyczących zastosowania nowoczesnych metod oceny funkcji widzenia u pacjentów z uszkodzeniami drogi wzrokowej. Jej działalność kliniczna związana jest z chirurgią witreoretinalną, chirurgią zaćmy oraz urazami gałki ocznej.  Jest reprezentantem Polski w Europejskiej Sieci Referencyjnej Chorób Rzadkich w Okulistyce. Jest autorem lub współautorem 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 100 doniesień zjazdowych. 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ