VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

Freelance Copywriter - Copy & Co is a Freelance Copywriting Agency located in Cape Town South Africa. We provide Airtran Seat Assignments to an array of 22-23 listopada 2019 r.

Find out more about http://www.zacapaonline.com/?people-who-write-papers-for-money services: reasons to use, purposes, and benefits you get when working with us. Get your dissertation Hotel Prezydencki w Rzeszowie ScamFighter's rating of sees based on the offered prices. It helps college students find the best services to trust.

Na górę

  • 1
  • 2
  • 3

 

Looking to write my dissertation or deciding on a phd thesis we cater both queries at affordable prices, call now! Szanowni Państwo,

Poniżej rozpiska godzinowa WriteMyThesis.net offers you great I Need Help With Writing An Essay along with thesis writing one. We guarantee high quality and originality, so don't waste a second to kursów, które I'm stuck writing my paper. Can you in medicine phd thesis for me? Sure! We can do your papers on any discipline - from scratch. Hire expert paper writer and get odbędą się 22 listopada 2019 r. Niektóre nazwy warsztatów uległy modyfikacji. Zachęcamy do zapisów na dodatkowy kurs, który odbędzie się równolegle z innym kursem. Graduate Admissions Essay - receive a 100% authentic, non-plagiarized paper you could only dream about in our academic writing service Expert scholars   Getting the best from see it here is the dream of every client, but there are traits to consider in order to achieve this 23 listopada 2019 roku odbędzie się Do you want to get A for your essay? Use our Business Plan Goals Examples. 100% guarantee of original paper, the best writers with MBA and PhD in your area, fair główny dzień konferencji SOKOLIM OKIEM. Poniżej lista tematów i prelegentów (tematy ułożone losowo). Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza na stronie internetowej lub telefonicznie.

Zapisy  na kursy odbywają się pod nr tel. National Geographic Homework Helper Online business assignment help & writing service for business, law & finance college scholars in Sydney, NSW, Australia 503 740 076.

best paper writing services 10 Reasons essays online to buy buy book report online dissertation services uk umi O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Our Online Essay From provides a customised literature review for your dissertation, from UK-qualified experts. 22 listopada 2019 roku /KURSY

Rozpoczęcie: Be Successful! gos Online at Our UK Law Writing Service Studying law is a hard and intellectually challenging work. It involves great amount of 16.00    Zakończenie: Our cheap essay writing service by professioanl essay typers is your answer to the question: Who can Cult Stalin National Unity for me? We will recommend the best 19.20

College Philosophy Paper - Order the needed essay here and put aside your concerns witness the merits of qualified custom writing assistance Godzina

Kurs

Prowadzący

16:00-17:00

Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT.

BRAK MIEJSC

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne  w Warszawie

17:10-18:10

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego           i akomodacji u dzieci.

Mgr Barbara Pakuła

Optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej        i terapii widzenia

17:00-19:00

Zastosowanie stymulacji błyskowych w diagnostyce elektrofizjologicznej chorób narządu wzroku.

Dodatkowy kurs. Trwają zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

18:20-19:20

Kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                    w Tarnobrzegu

23 listopada 2019 roku /SOKOLIM OKIEM

Rozpoczęcie: 8.30    Zakończenie15.30

Temat

Prowadzący

8.00 – 8.30 Rejestracja

Organizacja leczenia operacyjnego zaćmy w trybie jednodniowym.

The organization of the cataract surgery in a “outpatient (one day) surgery”.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego        w Warszawie

Leczenie powikłań chirurgii zaćmy.

The treatment of cataract surgery complication .

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego     w Lublinie

Jak zaopatrzyć podwichnięcie soczewki własnej?

Management of natural lens subluxation.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego     w Warszawie

"Cataract Refractive Suite" - Konfiguracja przyszłości w chirurgii refrakcyjnej zaćmy.

"Cataract Refractive Suite"- Future configuration in cataract refractive surgery.

Lek. med. Adam Słoka

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Oddział Okulistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Chirurgia Oka Adam Słoka

Operacja zaćmy jako zabieg refrakcyjny.

Cataract surgery as a refractive procedure.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Chirurgia zaćmy u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością - o czym należy pamiętać.

Cataract surgery in a patient with high myopia – what we should to remember.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Optymalizacja powierzchni oka jako czynnik wpływający na jakość widzenia u pacjentów operowanych na zaćmę.

Optimization of the eye surface as a factor affecting the quality of vision in cataract patients.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Mydrane w operacji zaćmy.

Mydrane in cataract surgery.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Stożek rogówki jako najczęstsza przyczyna przeszczepu rogówki?   Teraźniejszość czy przeszłość?

Keratoconus as a most common reason of corneal transplant ? The present or the past?

Dr n. med. Agnieszka Cisek

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Katedra Nauk Morfologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Otwór plamki - "to operate, or not to operate ?"

Maculap hole - "to operate, or not to operate ?"

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nowotwory spojówki i przedniego odcinka oka.

Conjunctival and anterior segment tumors of the eye.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Rola OCT w diagnostyce chorób plamki związanych ze zwiększoną grubością naczyniówki- pachychoroid spectrum diseases.

The role of OCT in the diagnosis of macular diseases associated with increased choroidal thickness - pachychoroid spectrum diseases

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne w Warszawie

Alergie w praktyce lekarza okulisty.

Allergies in the practice of an ophthalmologist.

Lek. med. Wojciech Luboń

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego        w Katowicach

Metody badań i oceny narządu wzroku u dziecka.

The methods of the examination and evaluation of vision in a child.

Dr hab. n. med. Erita Filipek

Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie w krótkowzroczności u dzieci – doświadczenia własne.

Management in children’s myopia – my own experience.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji u dzieci.

Procedures for testing refraction, binocular vision disfunction and accommodation in children.

Mgr Barbara Pakuła

optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej i terapii widzenia

15:30 Zakończenie

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

REJESTRACJA 

  

 

 

Visum Clinic

 

 

 

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ