VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

Want To Buy Assignment Online follow url online from us is very easy as you get multiple, convenient payment options to choose from, 22-23 listopada 2019 r.

Wiley http://futablog.com/best-term-paper-writing-service/s provides quality editing and translation. Hotel Prezydencki w Rzeszowie custom feature box thesis conclusion for persuasive essay order argumentative essay how to write good application essay

Na górę

  • 1
  • 2
  • 3

 

I need someone to write my college essay, blog here, buying locally essay | Complete set of services for students of all levels including Chirurgia zaćmy: doganiamy Europę!

Prevent careless mistakes and improve your academic writing with our best website to write my research papers. Our editors improve your academic tone, punctuation - Największym sukcesem ostatnich lat w chirurgii zaćmy jest to, że udało się przeorganizować oddziały okulistyczne w kierunku systemu jednodniowego – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Rękas z Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, konsultant krajowy ds. okulistyki, jeden z prelegentów siódmej edycji Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem”.  Superior College Essay Writing. Our http://workspaceadvantage.com/essayonline-ru provides 100% original, plagiarism free academic papers written by English speaking writers. Trust your college essay writing needs to top experts. Konferencja odbyła się 22-23 listopada br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. To wydarzenie, podczas którego sławy okulistyki z Polski (a bywały edycje, że także z zagranicy) dzielą się swoimi doświadczeniami z lekarzami okulistami z Rzeszowa i sąsiednich ośrodków, jest największym tego typu w regionie. Organizatorem konferencji jest od początku Visum Clinic w Rzeszowie - specjalistyczny ośrodek okulistyczny, który istnieje na rynku już od 11 lat.

homework help muscular system http://urbaclima.com/improper-fraction-homework-help/ business plan writing services ottawa master thesis gsom W Rzeszowie nie czeka się na operację zaćmy

W tym roku aż dwie z czterech konferencyjnych sesji były poświęcone problemom związanym z chirurgią zaćmy. Dr n. med. Mariusz Spyra, dyrektor medyczny Visum Clinic i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji, uważa to za rzecz naturalną: - Usunięcie zaćmy to najczęstszy zabieg operacyjny wykonywany w okulistyce, jeśli nie w ogóle w całej chirurgii. W tym bloku tematycznym dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Marka Rękasa nt. organizacji leczenia operacyjnego zaćmy w systemie jednodniowym. Zdaniem krajowego konsultanta ds. okulistyki, w ostatnich latach udały się dwie rzeczy. Pierwsza to przeorganizowanie oddziałów okulistycznych w kierunku systemu jednodniowego (pacjent wraca do domu w tym samym dniu, w którym był operowany), co znacznie zwiększyło liczbę wykonywanych zabiegów, a w konsekwencji skróciło kolejki do operacji.

Druga rzecz to otwarcie rynku operacji zaćmy dzięki temu, że płatnik, czyli NFZ, przejął całość płatności za te operacje w Polsce. - Kiedyś NFZ wyznaczał limit w kontrakcie i jeżeli oddział go przekroczył, ponosił koszty sam – przypomina prof. Rękas.Te zmiany cieszą dr. Mariusza Spyrę: - Coraz więcej pacjentów choruje na zaćmę. Kolejki przez lata się wydłużały, ludzie czekali na operację latami. Odkąd zostały uwolnione limity, te kolejki skróciły się; w Rzeszowie czy w ogóle na Podkarpaciu już się nie czeka na zabieg. W Czechach rozwiązano ten problem już kilka lat temu i wielu pacjentów wyjeżdżało tam, żeby się zoperować. My też dążymy do tego, żeby organizację operacyjnego leczenia zaćmy ulepszyć, żeby dostęp do operacji nie był limitowany i żeby było na tyle pieniędzy, by można było zoperować pacjenta w sensownym terminie. Zdaniem dyrektora medycznego Visum Clinic, brak limitów generuje konkurencję jakościową: pacjent idzie nie tam, gdzie dostanie się bez kolejki, tylko do ośrodka, który ma dobrą renomę.

Simple Essays On Music - Put aside your concerns, place your order here and get your quality paper in a few days work with our scholars to get Połączyć jakość z płatnością

W dyskusji dopytywano, co z tymi pacjentami, których ze względu na wiek, powikłania czy stan ogólny trzeba przetrzymać na oddziale dłużej niż jeden dzień. - 20 proc. pacjentów można zostawić na oddziale, i więcej ich na pewno nie ma, a oddział ma normalnie płacone jak za każdą operację – przypomina prof. Rękas. Krajowy konsultant ds. okulistyki przekonuje, że tego typu problemy rozwiąże wprowadzany obecnie system oceny jakości, rozumiany dwojako. Pierwszy aspekt to ocena ośrodków od strony lekarskiej. Od lipca ub.r., kiedy ukazało się stosowne rozporządzenie prezesa NFZ, zbierane są dane, które posłużą do oceny poszczególnych ośrodków. Trzeba połączyć jakość z płatnością, czyli tak zmodyfikować system, aby ośrodkom, które leczą trudniejsze przypadki, zapłacić za takiego pacjenta więcej. Aby jednak taki system zadziałał, ośrodki muszą, jak podkreśla prof. Rękas, nauczyć się sprawozdawać, gdyż na początku obowiązywania rozporządzenia przekazywane dane nie były zbyt wiarygodne. - Dziś wygląda to już o wiele lepiej – uspokaja prof. Rękas.

Drugi aspekt to ocena jakości dokonywana przez pacjenta, który może się nie znać na wysokospecjalistycznych szczegółach zabiegu, ale potrafi ocenić atmosferę na oddziale czy to, w jaki sposób został obsłużony przez zespół pomocniczy. – Wojskowy Instytut Medyczny nawiązał współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, które taką jakość promują – informuje prof. Rękas. I dodaje, że potrzebny jest program pilotażowy, który pomoże zaimplementować taki system w polskich warunkach.

Our http://www.guate-jug.net/business-ethics-research-paper-topics/s include consultation, editing, and formatting to ensure that dissertation proposal is prepared for approval. „Poziom kosmiczny” jest bardzo drogi

Konferencja „Sokolim Okiem” była zawsze okazją do zaprezentowania nowinek technologicznych w świecie okulistyki. Taką nowinkę prezentował wykład lek. med. Adama Słoki z Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie i Gabinetu Okulistycznego ZOZ w Dębicy „Cataract Refractive Suite” – Konfiguracja przyszłości w chirurgii refrakcyjnej zaćmy. Tę prezentację skomentowano później, że pod względem technologicznym pokazana metoda prezentowała „poziom kosmiczny”. Jak zaznaczył prelegent, to, czy tak ultranowoczesna technika znajdzie zastosowanie na bloku operacyjnym, będzie zależało od wielu czynników, przede wszystkim od finansowania przez NFZ. Dr Spyra jest w tej kwestii sceptyczny. Przynajmniej na razie. - To są metody, które angażują duże środki technologiczne, dużo laserów, urządzeń pomiarowych, jak również sporo czasu chirurga – wylicza. I dodaje: - Jest to procedura bardzo wysoko technologicznie zaawansowana, ale też bardzo droga. Pacjentów nie stać, by płacić dwa, trzy razy więcej za zabieg, tym bardziej, że nie jest on refundowany. Te lasery są w nielicznych ośrodkach w Europie – tam, gdzie bogatych ludzi na to stać. Może kiedyś to będzie standardem i zostanie wprowadzone, natomiast na razie jest to technologia poza naszym zasięgiem finansowym. Wśród zgłoszonych postulatów był także m.in. ten dotyczący refundacji cross linkingu - zabiegu stosowanego w leczeniu stożka rogówki (dr n.med. Agnieszka Cisek – Visum Clinic, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu i Katedra Nauk Morfologicznych UR)

Curious http://blog.cbipsi.com/custom-writing-papers/. 682 likes 5 talking about this. CuriousSCIENCEwriters (cSw) is a platform for publishing student science writing.... Współpraca popłaca

Po wykładzie dr. hab. n. med. Joanny Gołębiowskiej ze Świata Oka Centrum Okulistycznego w Warszawie nt. „Rola OCT (optyczna koherentna tomografia oka – przyp. aut.) w diagnostyce chorób plamki związanych ze zwiększoną grubością naczyniówki – pachychoroid spectrum diseases”, prof. dr. hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek z Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaproponowała współpracę pomiędzy oboma ośrodkami w rozwiązaniu pewnego okulistycznego problemu. - OCT to dobre urządzenie – tłumaczy prof. Mrukwa-Kominek. - W oparciu o badanie OCT np. powstają nowe jednostki chorobowe. W tym przypadku badający znaleźli powtarzalność w pewnych sytuacjach obrazu angio-OCT, nie tylko ze strony siatkówki, ale także naczyniówki. Nie bardzo potrafią zinterpretować, dlaczego tak się dzieje. My zaproponowaliśmy im współpracę, ponieważ mamy w Katowicach takie urządzenia, które potrafią zróżnicować pewne czynnościowe zaburzenia, włącznie z naczyniowymi. Dogadaliśmy się, że pani doktor przyśle nam tych pacjentów, abyśmy ich „dodiagnozowali”. Na pytanie, czy taka współpraca może przynieść ważne odkrycie z dziedziny okulistyki, prof. Mrukwa-Kominek odpowiada twierdząco. - Jeżeli potwierdzimy, że tło tego zjawiska jest naczyniowe, to będzie wtedy istotna współpraca z chirurgami naczyniowymi i kardiologami. A jeżeli potwierdzimy, że nie ma to żadnego związku z krążeniem w gałce ocznej, to też to będzie cenne odkrycie, bo nie będziemy wtedy takiego pacjenta niepotrzebnie leczyć. Ale tak naprawdę to „melodia przyszłości”. Prof. Mrukwa-Kominek dodaje, że ta sprawa pokazuje, jak istotna jest współpraca pomiędzy różnymi ośrodkami okulistycznymi.

writing an abstract for an essay, supreme buy essays, buy a essay for cheap | Complete set of services for students of all levels including academic writing Błędy ortograficzne? A może to problem okulistyczny?

Bardzo interesujący był „blok dziecięcy”. Barbara Pakuła, optometrysta, przekonywała, że nie warto poprzestawać na badaniu podstawowym dziecka. Zachęcała do zrobienia badania kompleksowego, biorącego pod uwagę cztery płaszczyzny, nazwane przez prelegentkę „kamieniami milowymi”: wady wzroku, zaburzenia akomodacji, heterotropie/forie i optodysleksja. - Większość osób myśli, że dobre widzenie jest wtedy, kiedy widzimy ostro z daleka i bliska – tłumaczy Barbara Pakuła. - A to nie chodzi tylko o to, czy jest ostro, ale czy cały czas jest ostro, czy widzenie się nie rozdwaja, czy się pacjentowi dobrze czyta. Podstawowe badania ogranicza się do zbadania ostrości i ewentualnie wady wzroku. A to jest zdecydowanie za mało, zwłaszcza że dzisiejsze czasy dają oczom „w kość”. Oczy są przemęczone, brak higieny wzrokowej, za dużo pracy, stres. To dotyczy także dzieci. Prelegentka przekonuje, że takie kompleksowe badanie powinno obejmować diagnozę zarówno okulisty, jak i optometrysty, którzy wzajemnie się uzupełniają. Warto je zrobić w przypadku, gdy dziecko ma np. problemy z nauką, gdyż może się okazać, że ich przyczyny są natury okulistycznej, a nie psychologicznej, a zatem bezsensowne jest szukanie ratunku w poradni psychologiczno-pedagogicznej. - Zanim pójdziemy do poradni, powinniśmy się zgłosić na takie badania – przekonuje Barbara Pakuła. - Dzięki nim będziemy mieć pewność, czy problemy dziecka z nauką wynikają z wady wzroku, czy nie. Jeżeli wynikają, to trzeba mu pomóc. Jeśli nie, to trzeba się udać z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie można tego pomylić. Nie szukajmy problemów psychologicznych tam, gdzie dziecko ma kłopoty ze wzrokiem. Przykład? - Są dzieci, które przychodzą do domu i mówią, że nie rozwiązały sprawdzianu, bo nie widziały kartki. Co robi rodzic? Sprawdza, czy dziecko widzi do dali, np. samochody na parkingu, i do bliży, np. kartkę papieru – opowiada Barbara Pakuła. Okazuje się, że widzi. Jak to zinterpretować? – Podczas sprawdzianu mogło dojść do skurczu akomodacji, mógł też układ wzrokowy nie zadziałać prawidłowo z powodu stresu i przemęczenia – uważa Barbara Pakuła. - Ta sytuacja przeminęła, dziecko widzi, ale sprawdzianu nie napisało. A zatem czy kłamie? Niekoniecznie. To syndrom naszych czasów. Kiedyś w ogóle nie było tych problemów, bo dzieci nie były tak obciążone. Prelegentka podkreśla, że chce propagować tę wiedzę – i robi to w artykułach, na blogu czy podczas szkoleń. - Nie można dyskwalifikować dziecka na zasadzie: głupi jesteś, bo robisz błędy ortograficzne. A jak ma nie robić, skoro przerzuca wzrok na tablicę i musi pomrugać trzy razy oczami, zanim zobaczy ostro?!

Search results for: International Business Plan Sample help. Click here for more information! Pozycja siedząca przyspiesza krótkowzroczność?

Podczas konferencji poruszonych zostało wiele specjalistycznych problemów dotyczących sposobów postępowania w przypadkach m.in. nowotworów spojówki i przedniego odcinka oka, otworu plamki, krótkowzroczności czy zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji u dzieci. Uczestnicy konferencji mogli usłyszeć prawdy raczej znane (jak ta, że dzieci nie wyrastają z zeza, a jego leczenie powinno się rozpocząć natychmiast po wykryciu – dr hab. n. med. Erita Filipek z Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), jak i nieco zaskakujące (czytanie w pozycji siedzącej powoduje większy postęp w krótkowzroczności niż w leżącej z ugiętą głową - prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek z Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach).

SOVII - kolaz

 

I am a leading US writing consultant. university essay paper by a professional ghostwriter, author Jerry Payne, is expert in personal memoir writing service. Szanowni Państwo,

Poniżej rozpiska godzinowa StudyDaddy is the place where you can get easy online see page. Our qualified tutors are available online 24/7 to answer all your homework kursów, które site are there to help you. We all know that students need to write numerous projects during their studies. Indeed, they have to write odbędą się 22 listopada 2019 r. Niektóre nazwy warsztatów uległy modyfikacji. Zachęcamy do zapisów na dodatkowy kurs, który odbędzie się równolegle z innym kursem. Popart Studio is a digital agency which offers http://www.scientificgroup.com/?right-essay-online, SEO, SEM, SMM promotion, and branding services. Free analysis and consultation.   So we know a thing or two when you looking to people who write papers for you. to improve your grades when you pay for an essay. Pay for essay online and 23 listopada 2019 roku odbędzie się Ready to http://ballyshannondrama.com/how-to-start-a-university-application-essay/? Pay an Affordable Price Now! We hire Research Paper Experts who work hard and take this job seriously. główny dzień konferencji SOKOLIM OKIEM. Poniżej lista tematów i prelegentów (tematy ułożone losowo). Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza na stronie internetowej lub telefonicznie.

Zapisy  na kursy odbywają się pod nr tel. cambridge essay editing service write papers online Typing help writing essay college application matts masters thesis 503 740 076.

Write My Papersin Canada - http://cheapessaywritings24.com/business-plan-writing-service/ business plan writing services Louisiana State University, Georgia State University O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

http://meteo.geo.auth.gr/?good-conclusions-for-essays - Proofreading and editing aid from best specialists. Put aside your worries, place your task here and receive your professional 22 listopada 2019 roku /KURSY

Rozpoczęcie: Companies That Help With Term Papers And Essays - Instead of spending time in inefficient attempts, receive specialized assistance here professional writers engaged in the company 16.00    Zakończenie: Affordable article source links from native English experts. Increase traffic to your website the easy way. 19.20

Need help with your papers? Buy do my term paper for me for cheaps on any subjects written by top experts! High-quality help available at an affordable price. Godzina

essay writing companys expert assistance. Professional writers, reasonable prices, 100% confidentiality guarantee. Kurs

Prowadzący

16:00-17:00

Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT.

BRAK MIEJSC

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne  w Warszawie

17:10-18:10

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego           i akomodacji u dzieci.

Mgr Barbara Pakuła

Optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej        i terapii widzenia

17:00-19:00

Zastosowanie stymulacji błyskowych w diagnostyce elektrofizjologicznej chorób narządu wzroku.

Dodatkowy kurs. Trwają zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

18:20-19:20

Kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                    w Tarnobrzegu

23 listopada 2019 roku /SOKOLIM OKIEM

Rozpoczęcie: 8.30    Zakończenie15.30

Temat

Prowadzący

8.00 – 8.30 Rejestracja

Organizacja leczenia operacyjnego zaćmy w trybie jednodniowym.

The organization of the cataract surgery in a “outpatient (one day) surgery”.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego        w Warszawie

Leczenie powikłań chirurgii zaćmy.

The treatment of cataract surgery complication .

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego     w Lublinie

Jak zaopatrzyć podwichnięcie soczewki własnej?

Management of natural lens subluxation.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego     w Warszawie

"Cataract Refractive Suite" - Konfiguracja przyszłości w chirurgii refrakcyjnej zaćmy.

"Cataract Refractive Suite"- Future configuration in cataract refractive surgery.

Lek. med. Adam Słoka

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Oddział Okulistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Chirurgia Oka Adam Słoka

Operacja zaćmy jako zabieg refrakcyjny.

Cataract surgery as a refractive procedure.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Chirurgia zaćmy u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością - o czym należy pamiętać.

Cataract surgery in a patient with high myopia – what we should to remember.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Optymalizacja powierzchni oka jako czynnik wpływający na jakość widzenia u pacjentów operowanych na zaćmę.

Optimization of the eye surface as a factor affecting the quality of vision in cataract patients.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Mydrane w operacji zaćmy.

Mydrane in cataract surgery.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Stożek rogówki jako najczęstsza przyczyna przeszczepu rogówki?   Teraźniejszość czy przeszłość?

Keratoconus as a most common reason of corneal transplant ? The present or the past?

Dr n. med. Agnieszka Cisek

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Katedra Nauk Morfologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Otwór plamki - "to operate, or not to operate ?"

Maculap hole - "to operate, or not to operate ?"

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nowotwory spojówki i przedniego odcinka oka.

Conjunctival and anterior segment tumors of the eye.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Rola OCT w diagnostyce chorób plamki związanych ze zwiększoną grubością naczyniówki- pachychoroid spectrum diseases.

The role of OCT in the diagnosis of macular diseases associated with increased choroidal thickness - pachychoroid spectrum diseases

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne w Warszawie

Alergie w praktyce lekarza okulisty.

Allergies in the practice of an ophthalmologist.

Lek. med. Wojciech Luboń

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego        w Katowicach

Metody badań i oceny narządu wzroku u dziecka.

The methods of the examination and evaluation of vision in a child.

Dr hab. n. med. Erita Filipek

Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie w krótkowzroczności u dzieci – doświadczenia własne.

Management in children’s myopia – my own experience.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji u dzieci.

Procedures for testing refraction, binocular vision disfunction and accommodation in children.

Mgr Barbara Pakuła

optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej i terapii widzenia

15:30 Zakończenie

 

Szanowni Państwo,

Trwają zapisy na tegoroczną VII Rzeszowską Konferencję Okulistyczną SOKOLIM OKIEM. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Przypominamy, że zapisu na główny dzień konferencji tj. 23 listopada dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji lub telefonicznie pod numerem: 503740076. Zapisów na warsztaty, które odbędą się 22 listopada (piątek) dokonujemy tylko i wyłącznie TELEFONICZNIE.

Poniżej lista warsztatów odbywających się dnia 22 listopada (kolejność przypadkowa)

  1. Postępowanie w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki (DME). Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT - BRAK MIEJSC.
  2. Metody badań i oceny narządu wzroku dziecka.
  3. Kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie warsztatów o godzinie 16.00. Czas trwania 1 h. Warsztaty będą odbywać się kolejno jeden po drugim. Przerwa pomiędzy warsztatami 15 min.

Szczegółowy harmonogram wykładów będzie dostępny w późniejszym terminie. 

Zachęcamy do rejestracji!

SO - belka na strone

 

Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja VII Rzeszowskiej Konferencji Okulistycznej SOKOLIM OKIEM odbędzie się 22-23 listopada 2019 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Ubiegłoroczna konferencja była doskonałym dowodem na to, że wciąż cieszy się Państwa ogromnym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ponad 215 lekarzy okulistów m.in.: z Rzeszowa, Krosna, Sanoka, Lublina, Krakowa, Kielc, Katowic, Puław, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę i uczyć się od najlepszych. Dziękujemy za tak liczny udział.

W piątek tj. 22 listopada 2019 roku odbędą się warsztaty z podstaw interpretacji OCT i Angio-OCT, postępowania w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki (DME), metod badań i oceny narządu wzroku dziecka oraz kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

W sobotę tj. 23 listopada 2019 roku odbędzie się główny dzień wykładowy. Wiodącymi tematami będą: obecna organizacja i zmiany w polskiej okulistyce, organizacja pracy na bloku operacyjnym, postępy i możliwości w chirurgii zaćmy, nowe technologie i leki w schorzeniach siatkówki i plamki oraz najbardziej nurtujące problemy narządu wzroku o zasięgu światowym takie jak krótkowzroczność czy retinopatia cukrzycowa. 

Wśród prelegentów m.in.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. n. med. Erita Filipek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicak-Trząska, dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska, prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczeki wielu innych!

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Komitet Naukowy, złożony z czołowych polskich specjalistów, a także autorytetów z dziedziny okulistyki. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz.

Wszyscy uczestnicy oprócz wiedzy praktycznej otrzymają punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,

dr n. med. Mariusz Spyra, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zachęcamy do rejestracji na konferencję: 

www.konferencja-okulistyczna.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tel:503 740 076

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

REJESTRACJA 

  

 

 

Visum Clinic

 

 

 

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ